foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
4
foto1
5

“Център за професионално обучение Александра” организира и провежда курсове за професионално обучение, професионално обучение по част от професия и допълнителна квалификация в своите бази в гр. София и цялата страна.
Предлагаме и изнесено обучение, при което съответният курс се провежда в удобно за възложителя време и място.
Продължителността се определя съвместно според необходимостите и вижданията на заявителя, при спазване на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
Всяко обучение завършва с изпити по теория и практика и издаване на Удостоверение за професионално обучение.

Цените се договарят след уточняване на взаимно приемлив график за двете страни относно продължителността на обучението. Приблизителната цена за обучение по част от професия е 300 лв. (професионалното обучение е освободено от ДДС).

СПИСЪК   НА  ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ  СТРОИТЕЛНИ ПРОФЕСИИ / СПЕЦИАЛНОСТИ

582010 Строителен техник

5820101 Строителство и архитектура

582030   Строител

5820302 Кофражи

5820303 Армировка и бетон

5820304 Зидария

5820305 Мазилки и шпакловки

5820306 Вътрешни облицовки и настилки

5820307 Външни облицови и настилки

5820309 Бояджийски работи

5820310 Строително дърводелство

5820311 Строително тенекеджийство

582040 Строител-монтажник

5820401 Стоманобетонни конструкции

5820402 Метални конструкции

5820403 Сухо строителство

5820404 Дограма и стъклопоставяне

5820405 Изолации в строителството

582050 Монтажник на ВиК мрежи

5820501 Вътрешни ВиК мрежи

5820502 Външни ВиК мрежи

582060 Пътен строител

5820601 Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях 

582080 Помощник в строителството

582081 Основни и довършителни работи

522020 Електромонтьор

5220210 Електрически инсталации

522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

5220401 Топлоенергетика

5220409 Топлотехника

521090 Заварчик

5210901 Заваряване

Развитието на селското и горското стопанство, постепенното им модернизиране, утвърждаване и оказваната подкрепа за сектора от страна на Европейския съюз налагат повишаване на квалификацията чрез програми за обучение, които са съобразени с новите технологии и методи, както и с европейските мерки и директиви. “Център за професионално обучение Александра” е Вашият коректен партньор в квалификацията и преквалификацията, който се стреми да отговори на вашите нужди и изисквания. Центърът  притежава  лицензия  за правото да обучава по следните професии и специалности:

ЛИЦЕНЗИРАНИ  СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОФЕСИИ / СПЕЦИАЛНОСТИ

541010 Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

5410101 Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи

5410104 Производство на месо, месни продукти и риба

541020 Оператор в хранително-вкусовата промишленост

5410201 Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи

621010 Техник растениевъд

6210102 Зеленчукопроизводство

621110 Работник в растениевъдството

6211101 Зеленчукопроизводство

621120 Работник в животновъдството

6211201 Говедовъдство и биволовъдство

621140 Агроеколог

6211401 Агроекология

640020 Ветеринарен лаборант

6400201 Ветеринарен лаборант