foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
4
foto1
5

Центърът притежава Лицензия № 2015121222 / 19.06.2015 г. от Националната  агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ за различни професии и специалности.